Mühəndis kiteli və şalvarı

Xüsusiyyətləri:
  • Kitelin sinəsi zəncirbəndlə bağlanır və üzərində knopkalı yaxaaltlığı var
  • Ön hissədə klapanlı iki üst və iki yan cibi var
  • Kitelin aşağısı elastik büzməlidir
  • Kitelin çiyinlərində, ətəyində, dirsəklərində dartınma və sürtünməyə davamlı parça var
  • Modelin şalvarınin beli elastik büzməlidir. Ön hissəsində cırtbandlı detal var
  • Şalvarın iki yan və cırtbandla açılan qapaqlı iki arxa cibi var
  • Şalvarın hər iki ayağında cırtbandla açılan qapaqlı cib var
  • Şalvarın dizlərində dartınma və sürtünməyə davamlı parça var

Parça: Gabardin, Oksford

Həmçinin bax
Click to order
Ваш заказ
Total: